Ga naar hoofdinhoud

Zaak uitgelicht: ‘Mijn opdrachtgever betaalt geen facturen’

Onbetaalde facturen kunnen een serieuze bedreiging vormen voor het financiële welzijn van uw onderneming. Dat is waar Dornstedt Advocatuur, uw partner in arbeids- en ondernemingsrecht, in beeld komt. In dit artikel nemen we u mee met de stappen die we doorlopen om ondernemers bij te staan wanneer hun klanten facturen niet meer betalen. We werken niet alleen toe naar een oplossing voor dit urgente probleem, te weten het incasseren van de onbetaalde facturen, maar we laten u ook zien wáárom het inschakelen van Dornstedt Advocatuur de beste keuze is wanneer u met onbetaalde facturen te maken krijgt.

Het probleem van onbetaalde facturen
Het niet (tijdig) betalen van facturen is een veelvoorkomend probleem waar ondernemers mee te maken krijgen. De gevolgen kunnen desastreus zijn voor uw bedrijf, variërend van liquiditeitsproblemen tot een ernstige verstoring van uw bedrijfsvoering. Als ondernemer heeft u echter bepaalde rechten en opties om dit probleem aan te pakken.

Uw rechten en preventieve maatregelen
Als ondernemer hebt u recht op tijdige betaling van uw facturen volgens de afgesproken betalingsvoorwaarden. Om onbetaalde facturen te voorkomen, is het essentieel om duidelijke betalingsafspraken te maken en deze vast te leggen in uw overeenkomst(en). U kunt de betalingsvoorwaarden ook opnemen in algemene voorwaarden. In de algemene voorwaarden, die u aan de klant stuurt vóórdat de overeenkomst wordt gesloten, dient duidelijk te zijn beschreven welke rechten en plichten beide partijen hebben. Houd een overzicht van openstaande facturen bij en herinner klanten vriendelijk maar vastberaden aan hun betalingsverplichtingen. Een herinnering of aanmaning stuurt u schriftelijk, digitaal of per post.

Dornstedt Advocatuur in actie
Wanneer een klant uw facturen niet betaalt en uw herinneringen onbeantwoord laat, is het tijd om juridische stappen te ondernemen. Dit is waar Dornstedt Advocatuur u bijstaat. Onze aanpak begint met het opstellen van een sommatiebrief, een formele juridische brief waarin de klant wordt gesommeerd om onmiddellijk te betalen. Deze brief dient als een laatste waarschuwing voor de klant. In veel gevallen is het versturen van deze brief voldoende om de wederpartij duidelijk te maken dat er nu toch echt betaald dient te worden.

Als betaling om een of andere reden niet mogelijk is, zorgt een sommatiebrief er vaak voor dat in het daaropvolgende contact met de klant een betalingsregeling kan worden afgesproken. Hierin wordt u ook door ons bijgestaan, zodat de afspraken volgens de wet worden gemaakt en vastgelegd, de afspraken worden bewaakt en u kunt vertrouwen dat u krijgt waar u recht op heeft.

Indien er geen reactie volgt op de sommatiebrief nemen we direct meer drastische acties: het treffen van rechtsmaatregelen. We starten een juridische procedure en verzoeken de rechter om de klant tot betaling te veroordelen. Afhankelijk van de omstandigheden kan er een beslaglegging op de bezittingen van de kant van wie u geld tegoed heeft, plaatsvinden.

In sommige gevallen kan het noodzakelijk zijn om het (persoonlijk) faillissement van de klant aan te vragen. Dit is een ingrijpende stap, maar soms de enige manier om ervoor te zorgen dat u krijgt waar u recht op hebt. En daarvoor deinzen we dus niet terug.

Dornstedt Advocatuur is uw partner
Dornstedt Advocatuur is uw partner in het beschermen van uw financiële belangen als ondernemer. Wij deinzen niet terug voor ingrijpende maatregelen als de situatie daar om vraagt. Met onze diepgaande kennis van arbeids- en ondernemingsrecht en onze vastberaden aanpak zorgen we ervoor dat uw onderneming wordt beschermd tegen financiële schade.

Benieuwd hoe wij u kunnen bijstaan of wilt u meer weten over onze aanpak om uw (financiële) belangen te behartigen? Dan horen we graag van u. Bel naar 0181 760 076 of stuur een mail naar mrdornstedt@dornstedt.nl

Bij Dornstedt Advocatuur staat u nooit alleen in uw juridische strijd.

 

Back To Top