Ga naar hoofdinhoud

Wat is de rol en toegevoegde waarde van een bedrijfsarts

Het belang van een goede arbodienstverlening is groot voor zowel de werkgever als de werknemer. De bedrijfsarts heeft in veel arbeidsrechtelijke kwesties een belangrijke rol.

Wat doet een bedrijfsarts?
Een bedrijfsarts voert zijn functie uit op grond van de wet BIG. Bedrijfsartsen hebben een eigen beroepsvereniging, de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB). Deze vereniging stelt diverse richtlijnen op, onder meer over medisch inhoudelijke zaken. De zogenaamde ‘kernwaarden’ van de bedrijfsarts houden onder meer in: het behoud van duurzame inzetbaarheid van de werknemer en het leveren van zorg vanuit een professioneel onafhankelijke positie. 

Een bedrijfsarts houdt zich – mede op grond van de wettelijke verplichting van de werkgever om de bedrijfsarts in te schakelen – dagelijks bezig met ziekteverzuimbegeleiding,  arbeidsintegratie, periodiek gezondheidskundig onderzoek en het uitvoeren van aanstellingskeuringen. Verder wordt de bedrijfsarts ingeschakeld bij ziekteverzuimbeleid en preventie. en kan de bedrijfsarts worden ingeschakeld voor het toetsen van de risico-inventarisatie en -evaluatie.

De bedrijfsarts is onafhankelijk en heeft een beroepsgeheim
De bedrijfsarts is zelfstandig en onafhankelijk. De bedrijfsarts is dus niet ‘in dienst’ van de werkgever. Om de positie van de bedrijfsarts te verduidelijken is per 1 juli 2017 de Arbeidsomstandighedenwet gewijzigd. Om preventie en duurzame inzetbaarheid te verbeteren. Toen is onder meer het recht van de werknemer op een second opinion geïntroduceerd (waarover onderstaand meer) en zijn er in diverse richtlijnen en wetgeving de verplichting van geheimhouding opgenomen.

De verplichting van de werkgever om een bedrijfsarts in te schakelen
De werkgever is verplicht om een bedrijfsarts in te schakelen bij ziekte van een werknemer. Een werkgever mag namelijk niet zelf een medisch oordeel vellen over de arbeids(on)geschiktheid van werknemers. Daarnaast mag een werkgever medische gegevens niet schriftelijk vastleggen en er officieel gezien zelfs niet naar vragen, tenzij de werknemer uit zichzelf zijn of haar verhaal doet. De werknemer heeft eveneens het recht om zelf de bedrijfsarts in te (laten) schakelen en een werkgever mag dat in beginsel niet weigeren. 

Oordeel bedrijfsarts
De bedrijfsarts stelt de beperkingen van een zieke werknemer vast. Die legt hij vast in een Probleemanalyse. Daarin adviseert hij ook welke mogelijkheden om te werken de werknemer nog wél heeft. De bedrijfsarts heeft dus een adviserende rol en zal bijvoorbeeld het advies geven dat de werknemer arbeidsgeschikt is en dus weer aan het werk kan, of juist het tegenovergestelde. 

Zowel werkgever als werknemer kunnen – in het geval zij het niet eens zijn met het advies van de bedrijfsarts – een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV.

STECR-werkwijzer (arbeidsconflicten)
De meest recente STECR werkwijzer arbeidsconflicten dateert van 12 april 2022 (versie 7). De bedrijfsarts heeft bij situatieve arbeidsongeschiktheid (verzuim waarbij de werknemer medisch (fysiek) gezien niet ziek is, maar het verzuim samenhangt met een arbeidsconflict) een belangrijke rol. In het geval van een arbeidsconflict zal de bedrijfsarts de werkwijzer raadplegen. Deze werkwijzer heeft geen wettelijke status, maar wordt in de praktijk zeer breed toegepast en gevolgd, niet alleen door bedrijfsartsen, maar ook door rechters.

Second opinion
De werknemer heeft vanaf 1 juli 2017 het recht op een second opinion. Deze second opinion moet worden onderscheiden van het deskundigenoordeel van het UWV. Het deskundigenoordeel kan enkel betrekking hebben op enkele specifieke vragen, zoals de vraag of er sprake is van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte. De second opinion heeft meer betrekking op de medische inhoudelijke beoordeling door een andere bedrijfsarts. 

Conclusie
Een goede bedrijfsarts helpt werkgevers om gezonde en veilige werkomgevingen te creëren voor hun werknemers. Daarnaast zorgt de arbodienst voor ondersteuning bij het voorkomen en beheersen van werkgerelateerde gezondheidsrisico’s. Transparante en duidelijke communicatie is van belang om verzuim te voorkomen én te begeleiden. 

Benieuwd hoe wij u kunnen bijstaan of wilt u meer weten over onze aanpak? Dan horen we graag van u. Bel naar 0181 760 076 of stuur een mail naar mrdornstedt@dornstedt.nl

Back To Top