Ga naar hoofdinhoud

Wat is de rol van de werkgever bij een bedrijfsongeval?

Als werkgever wilt u niet alleen een veilige werkomgeving creëren, u bent het ook wettelijk verplicht. Een werkgever in Nederland heeft namelijk een grote zorgplicht. Als werkgever bent u verplicht om er alles aan te doen om ongevallen onder werktijd te voorkomen en daarnaast te zorgen voor een veilige werkomgeving. De regels die hiervoor zijn, staan in de ‘Arbowet’ (Arbeidsomstandighedenwet).

Natuurlijk verschilt het per omgeving en situatie wat een werkgever moet doen maar een werkgever moet zich altijd bewust zijn van de risico’s en gevaren en hier maatregelen voor treffen. Van instructies bij het gebruik van machines en toezien dat deze instructies ook worden nageleefd tot en met de welbekende BHV-cursus. Deze zorgplicht resulteert dan ook bijna altijd in aansprakelijkheid van de werkgever bij bedrijfsongevallen, meestal óók in het geval de werknemer zich nalatig heeft gedragen (uitzonderingen daargelaten). 

Verzekering
Bij een bedrijfsongeval is het cruciaal dat werkgevers snel en adequaat handelen. Een grondig onderzoek naar de oorzaak van het ongeval en het (laten) opstellen van een gedetailleerd (ongevallen)rapport zijn wezenlijke stappen om herhaling te voorkomen, maar ook om tot een goede zaak te komen. De verzekering zal hier altijd om vragen, dus is het alleen vanuit dat oogpunt al noodzakelijk om een grondig onderzoek te (laten) starten.

Wat ons bij een belangrijk onderdeel brengt voor iedere werkgever: een goede aansprakelijkheidsverzekering. Het is essentieel dat een werkgever op de hoogte is van de afgesloten verzekeringen en weet bij welke verzekeraar het ongeval dient te worden gemeld, al dan niet via een tussenpersoon. Daarnaast is het van belang dat de melding aan de verzekeraar direct wordt gedaan omdat de verzekeringsvoorwaarden sancties kunnen bevatten voor het niet tijdig melden van het ongeval.

Arbeidsinspectie
Een werkgever is verplicht om te onderzoeken of het bedrijfsongeval moet worden gemeld bij de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), ofwel de arbeidsinspectie. Indien dat het geval is, dient die melding direct plaats te vinden. Een werkgever is (in ieder geval) verplicht om een melding te doen bij de arbeidsinspectie wanneer het bedrijfsongeval heeft geleid tot: 

  • De dood;
  • Blijvend letsel;
  • Een ziekenhuisopname (waaronder een dagopname).

Als de werkgever de arbeidsinspectie niet inschakelt, riskeert hij een boete. Bij twijfel, adviseren wij u altijd de arbeidsinspectie in te schakelen.

De rol van advocaten bij een bedrijfsongeval
Wanneer een bedrijfsongeval plaatsvindt, kan het voor zowel werkgevers als werknemers een verwarrende en stressvolle tijd zijn. In deze situatie kan de betrokkenheid van een gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaat van onschatbare waarde zijn. In de communicatie en afhandeling met de verzekeraar, maar ook met het slachtoffer, de andere collega’s en/of de overige medewerkers van het bedrijf. Een advocaat kan helpen bij het navigeren door de juridische aspecten van het incident. Van het beoordelen van aansprakelijkheid tot het bieden van strategisch advies. Als advocaat is het onze taak om de belangen van de cliënt te beschermen. Dat is bij een bedrijfsongeval niet anders. 

Benieuwd hoe wij u kunnen bijstaan of wilt u meer weten over onze aanpak bij bedrijfsongevallen of andere arbeidsrechtelijke zaken? Dan horen we graag van u. Bel naar 0181 760 076 of stuur een mail naar mrdornstedt@dornstedt.nl

Back To Top