Ga naar hoofdinhoud

De werkzaamheden op een advocatenkantoor

Wat zijn de werkzaamheden binnen een advocatenkantoor? Hoe vaak wordt er koers richting een rechtbank gezet en wat komt er allemaal kijken bij het bijstaan van een cliënt? Dat vragen we deze maand aan Wendy Letterie, legal counsel, met wie we terugblikken op de maand mei. “De maand mei was hectisch en boeiend, met veel belangrijke zaken en ontwikkelingen.”

Een intensief kort geding
“In mei begon ik met een weekje vrij, maar net daarvoor was ik bezig met een kort geding voor een cliënt. Deze cliënt had zijn oude dienstverband opgezegd omdat hij ontevreden was. Hij zou per 1 mei 2024 in dienst treden bij zijn nieuwe werkgever. Alles was eerlijk aangegeven bij zijn oude werkgever, maar door een concurrentiebeding werd hij na zijn opzegging – hij was toen nog aan het werk – op non-actief gezet en kreeg hij geen toegang meer tot het systeem van zijn oude werkgever.

De situatie escaleerde snel, waarbij zijn oude werkgever eiste dat hij zich aan het concurrentiebeding hield. Nadat de cliënt een trage start had via zijn rechtsbijstandverzekering besloot hij onze hulp in te schakelen. We hebben zijn oude werkgever toen een sommatie gestuurd. Zijn oude werkgever voldeed niet aan die sommatie, zodat we een kort geding zijn gaan voorbereiden. Het standpunt van onze cliënt was dat er geen sprake was van een (rechtsgeldig) concurrentiebeding waaraan hij gebonden was. 

Er waren verschillende elementen aan verbonden. Ten eerste was het de vraag in hoeverre het beding rechtsgeldig tot stand was gekomen en zo ja, of de cliënt aan het beding kon worden gehouden. Daarbij, in de tweede plaats, was de tekst van het beding, in het bijzonder de reikwijdte, onduidelijk. Het vermeldde een straal van vestigingen, maar met honderd filialen van de oude werkgever zou dit heel Nederland omvatten. Dat zou dus neerkomen op een beroepsverbod. Bovendien, in de derde plaats, was de nieuwe werkgever van onze cliënt geen (directe) concurrent, zodat er -als het beding al rechtsgeldig zou zijn- geen sprake was van een overtreding van het beding. Ten slotte, in de vierde plaats, had de oude werkgever niet aannemelijk kunnen maken waarom zij door de overstap van onze cliënt naar de nieuwe werkgever geraakt zou worden in haar bedrijfsdebiet, schade zou lijden en dus een (zwaarwegend) belang zou hebben bij handhaving van het beding. 

We wilden een schorsing van het concurrentiebeding vorderen en stuurden een ontwerpdagvaarding naar de oude werkgever. De wederpartij meldde op basis daarvan al vrij snel dat onze cliënt uit het concurrentiebeding werd ontslagen; zij durfde de verdere confrontatie toch niet aan. Het kort geding hoefde daarom niet door te gaan. Voor onze cliënt was dit een zeer positief resultaat.”

De werkzaamheden achter de schermen
“Deze kwestie nam ongeveer vier weken in beslag, van de bespreking met cliënt tot het verzamelen van bewijsstukken en jurisprudentie, correspondentie met de wederpartij, het opstellen van de dagvaarding en de afronding. Ik heb daarbij ongeveer 12 uur aan de dagvaarding gewerkt. Een procedure start je niet zomaar, maar in dit geval was het nodig. Met name het voorwerk vraagt tijd en nauwkeurigheid om uiteindelijk goed beslagen ten ijs te komen.”

Andere zaken in mei
“Naast het kort geding had ik in mei ook te maken met andere zaken. Zo adviseerde ik een vaste relatie om voor een werknemer een voorwaardelijke ontslagvergunningsaanvraag bij het UWV in te dienen, dit vanwege bedrijfseconomische omstandigheden. Uiteindelijk heeft deze cliënt een vaststellingsovereenkomst met haar medewerker kunnen afsluiten en kon de voorlopige aanvraag bij het UWV worden ingetrokken.”

Toekomstplannen
“Voor de tweede helft van het jaar staan er diverse zaken op de agenda, waaronder een bestuursrechtelijke kwestie waarbij we een cliënt hebben bijgestaan bij het indienen van een handhavingsverzoek in verband met illegale verhuur van opslagboxen. Deze partij heeft nu een vergunning aangevraagd om het illegale gebruik legaal te maken. Wij hebben namens cliënt, die belanghebbende is, een zienswijze ingediend. We wachten nu op een hoorzitting bij de bezwaarschriftencommissie.

En in een aanbestedingskwestie zijn we al een tijdje geleden in hoger beroep gegaan van een voor onze cliënt tegenvallende beslissing van de rechter. Onze cliënt stelt dat de wederpartij de overeenkomst niet goed is nagekomen omdat het project niet op de afgesproken datum is opgeleverd. Partijen hebben hun standpunten al schriftelijk aan het hof laten weten en de zitting zal plaatsvinden in oktober. We hebben dus nog voldoende tijd om die zitting goed voor te bereiden, waarvoor we met cliënt een overleg zullen inplannen. We zullen dan met name stilstaan bij het door de wederpartij ingediende processtuk.”

De rest van het jaar
“De eerste helft van het jaar was redelijk bezet, maar succesvol. We hebben diverse zaken kunnen afronden en belangrijke resultaten geboekt voor onze cliënten. De komende maanden beloven net zo intensief te worden, met nieuwe uitdagingen en zaken die onze volledige aandacht vragen.”

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact met ons op of plan een afspraak in voor ons Advocatenspreekuur, waarin we in een vrijblijvend adviesgesprek bespreken waar u tegenaan loopt en of het interessant is om een advocaat in te schakelen.

Back To Top