Ga naar hoofdinhoud

Maatschappelijk ondernemen vanuit een ondernemingsrechtelijk perspectief

In een wereld die steeds vaker geconfronteerd wordt met dringende milieuproblemen en sociale uitdagingen is de rol van bedrijven in de samenleving onder een vergrootglas komen te liggen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is een concept dat niet alleen relevant is vanuit ethisch of milieuperspectief, maar heeft ook zeker een ondernemingsrechtelijk tintje. Mr. Tessa Vermaas legt het uit in deze blog.

Het is belangrijk om te begrijpen hoe MVO zich verhoudt tot de juridische verplichtingen en verantwoordelijkheden van ondernemingen. In deze blog verkennen we daarom het concept van MVO vanuit een ondernemingsrechtelijk perspectief en hoe dat zich vertaalt naar juridische verplichtingen en kaders voor bedrijven.

Definitie en belang van MVO in het ondernemingsrecht
Maatschappelijk verantwoord ondernemen verwijst naar het streven van bedrijven om niet alleen winst te maken, maar ook om rekening te houden met de impact van hun activiteiten op de samenleving en het milieu. MVO legt de basis voor de juridische verplichtingen van een bedrijf ten opzichte van verschillende belanghebbenden, waaronder werknemers, klanten, investeerders en de samenleving als geheel.

In veel rechtsgebieden wordt van bedrijven verwacht dat zij zich houden aan bepaalde wetten, regelgevingen en normen die gericht zijn op het bevorderen van ethische bedrijfspraktijken, het beschermen van werknemersrechten, het waarborgen van consumentenbescherming en het minimaliseren van milieuschade. Door MVO te integreren in hun bedrijfsvoering kunnen bedrijven voldoen aan deze juridische verplichtingen en tegelijkertijd bijdragen aan een duurzamere en rechtvaardigere samenleving.

Juridische kaders voor MVO
Hoewel maatschappelijk verantwoord ondernemen geen wettelijk verplicht concept is in veel rechtsgebieden zijn er toch verschillende juridische kaders die bedrijven stimuleren of verplichten om MVO in acht te nemen. 

 • Wetgeving op het gebied van arbeidsrecht
  • Deze wetgeving legt verplichtingen op aan werkgevers met betrekking tot arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en gelijke behandeling van werknemers. Door zich hieraan te houden, dragen bedrijven bij aan een eerlijke en rechtvaardige werkomgeving.
 • Milieuwetgeving
  • Milieuregels en -voorschriften geven normen voor het beheer van natuurlijke hulpbronnen, afvalbeheer en emissiecontrole. Bedrijven die voldoen aan deze voorschriften dragen bij aan het behoud van het milieu en beperken de negatieve impact van hun activiteiten op de planeet.
 • Corporate Governance Codes
  • Corporate governance codes bevatten richtlijnen en principes voor goed bestuur binnen bedrijven, waaronder transparantie, verantwoording en het respecteren van de belangen van alle belanghebbenden. Het naleven van deze codes kan helpen om de integriteit en reputatie van een bedrijf te waarborgen.

Hoe kunnen bedrijven maatschappelijk verantwoord ondernemen implementeren?
Het implementeren van MVO vereist een allesomvattende benadering en betrokkenheid op alle niveaus van een organisatie. Wat kunnen bedrijven doen om MVO te integreren in hun bedrijfspraktijken?

 • Stel duidelijke doelen en richtlijnen
  • Definieer specifieke doelstellingen op het gebied van duurzaamheid, sociale verantwoordelijkheid en ethiek en ontwikkel richtlijnen om deze doelen te bereiken.
 • Meet en rapporteer prestaties
  • Monitor regelmatig de prestaties van het bedrijf op het gebied van MVO en communiceer transparant over de voortgang en resultaten. Wees eerlijk.
 • Betrek de belanghebbenden
  • Werk samen met belanghebbenden – zoals werknemers, klanten, leveranciers en gemeenschappen – om inzichten te verzamelen en samen te werken aan duurzame oplossingen.
 • Investeer in duurzame praktijken
  • Implementeer milieuvriendelijke technologieën, verminder afval en energieverbruik en zorg voor een verantwoorde toeleveringsketen.
 • Betrokkenheid bij de gemeenschap
  • Ondersteun lokale gemeenschappen door middel van sociale programma’s, filantropie en vrijwilligerswerk.

Conclusie
Vanuit een ondernemingsrechtelijk perspectief is maatschappelijk verantwoord ondernemen geen optioneel maar een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering. Door MVO te integreren in hun activiteiten kunnen bedrijven voldoen aan hun juridische verplichtingen, reputatierisico’s verminderen en bijdragen aan een duurzamere en rechtvaardigere samenleving. Het is daarom belangrijk dat bedrijven zich bewust zijn van de juridische kaders voor MVO en deze integreren in hun strategieën en besluitvormingsprocessen. Dat voorkomt claims en dus lastige (en kostbare) procedures.

Mocht u zich afvragen of u voldoende maatschappelijk verantwoord onderneemt of heeft u assistentie nodig bij het implementeren van maatschappelijk verantwoord ondernemen? U weet ons te vinden!

Benieuwd hoe wij u kunnen bijstaan of wilt u meer weten over onze aanpak? Dan horen we graag van u. Bel naar 0181 760 076 of stuur een mail naar mrdornstedt@dornstedt.nl

Back To Top