Ga naar hoofdinhoud

Arbeidsongeschiktheid na twee jaar: Wat zijn de volgende stappen?

Arbeidsongeschiktheid is een complex thema en na twee (2) jaar arbeidsongeschiktheid komen daar nog nieuwe ontwikkelingen bij. Wendy Letterie, Legal Counsel bij Dornstedt Advocatuur en gespecialiseerd in arbeidsrecht, legt uit wat er voor beide partijen van belang is na deze periode.

Hoe te handelen na twee jaar arbeidsongeschiktheid
Indien een werknemer twee (2) jaar arbeidsongeschikt is, moeten zowel werkgever als de werknemer met verschillende zaken rekening houden. Zo eindigt het opzegverbod en de loondoorbetalingsverplichting. De eerste twee jaar (104 weken) arbeidsongeschiktheid is de werkgever namelijk nog verplicht om het loon door te betalen en mag de werknemer in beginsel niet worden ontslagen (het zogeheten opzegverbod bij ziekte). 

Het is belangrijk dat beide partijen, werkgever én werknemer, hun uiterste best doen om de werknemer weer te laten re-integreren. 

De re-integratie wordt vastgelegd in het re-integratieverslag. Belangrijke documenten daarin zijn het plan van aanpak, de probleemanalyse (en eventuele bijstellingen), evaluaties en (actuele) oordelen van de bedrijfsarts. Als de werknemer twee (2) jaar arbeidsongeschikt is, beoordeelt het UWV op basis van het re-integratieverslag of beide partijen voldoende hebben gedaan om de werknemer te laten re-integreren. Als de werkgever te weinig heeft bijgedragen aan de re-integratie kan het UWV een loonsanctie opleggen. De werkgever moet dan het loon van de werknemer langer doorbetalen. Als de werknemer nalatig is geweest, kan dit consequenties hebben voor de WIA-uitkering. Deze kan worden verlaagd of, in het uiterste geval, worden geweigerd. Van de werkgever wordt overigens verwacht dat deze actie onderneemt als de werknemer te weinig doet aan zijn re-integratie, zoals het opschorten of stopzetten van de loonbetaling. 

Als beide partijen zich voldoende hebben ingespannen voor de re-integratie van de werknemer en er is vastgesteld dat de werknemer ook in de toekomst niet meer kan werken, mag het dienstverband worden beëindigd en kan de werknemer een WIA-uitkering aanvragen. Men kan op verschillende manieren uit elkaar gaan. In het volgende artikel lichten we de routes uit. Lees er alles over in de blog Hoe gaan partijen uit elkaar na twee jaar arbeidsongeschiktheid?

Behalve de werkgever en de werknemer zelf spelen de bedrijfsarts en het UWV een belangrijke rol in het re-integratietraject. Wat de rol van een bedrijfsarts is, leggen we uit in het artikel De rol en toegevoegde waarde van een bedrijfsarts.

Rol van de advocaat bij arbeidsongeschiktheid
De advocaten van Dornstedt Advocatuur staan zowel werkgevers als werknemers bij in verschillende zaken rondom arbeidsongeschiktheid. Dit kan in de rol van adviseur voor de werkgever, waar vaak de samenwerking al start bij het opstellen van arbeidscontracten. Maar ook werknemers kunnen op de steun en kennis van onze advocaten rekenen. Als een werknemer ervan overtuigd is dat de werkgever het spel niet volgens de regels speelt of de re-integratie frustreert, is het inschakelen van juridisch advies geen overbodige luxe. Dankzij onze ervaring aan beide kanten kunnen we onze cliënten optimaal bijstaan. 

Benieuwd wat onze advocaten voor u kunnen betekenen? Neem gerust contact met ons op door te bellen naar 0181 760 076 of een mail te sturen naar mrdornstedt@dornstedt.nl.

Back To Top